Vakken en lesrooster

Hieronder staan het aantal geplande lessen (wijzigingen voorbehouden) per vak weergegeven voor het seizoen 2019/2020.

BIJBELaantal lessen
Oude Testament8
Nieuwe Testament7
GELOOFaantal lessen
Dogmatiek/geloofsvragen6
Kerkgeschiedenis6
Wereldgodsdiensten2
 PRAKTIJKaantal lessen
Ethiek7
Praktische theologie7