Vakken en lesrooster

Hieronder staan het aantal geplande lessen (wijzigingen voorbehouden) per vak weergegeven voor het seizoen 2022/2023.

BIJBELaantal lessen
Oude Testament5
Nieuwe Testament5
GELOOFaantal lessen
Dogmatiek/geloofsvragen4
Kerkgeschiedenis5
Wereldgodsdiensten2
 PRAKTIJKaantal lessen
Ethiek3
Praktische theologie5