Dogmatiek/Geloofsvragen

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Christenen worden geconfronteerd met kritische vragen over de inhoud van hun geloof. De buitenwereld heeft zo zijn vragen. Christenen zelf hebben ook hun bedenkingen bij lastige kwesties.

Op een open en inspirerende manier komen deze en andere hete hangijzers uit het christelijk geloof aan de orde. De zaken worden eerst op een rijtje gezet. Want: ‘Dogmatiek is niet anders dan een poging een beetje fatsoenlijk te praten over de verhouding God, mens en wereld.’

Daarna is er alle ruimte voor het geloofsgesprek en discussie. Iedereen kan zijn of haar eigen visie inbrengen. Uiteindelijk gaan we op zoek naar wat de Bijbel zegt.

In overleg met elkaar kan er gekozen worden voor de volgende thema’s. Deze onderwerpen zijn ontleend aan de inhoudsopgave van het boek ‘Hete Hangijzers’.

1. Waarom kennen we aan de Bijbel een bijzonder gezag toe?
2. Wat moeten we met al dat geweld in het Oude Testament?
3. Zijn de evangeliën over Jezus betrouwbaar?
4. Geloof en wetenschap, dat kan toch niet samen gaan?
5. Wat is het nu, schepping of evolutie?
6. Waarom laat God het lijden toe?
7. Wat moet je als modern mens met de duivel en demonen?
8. Je kunt toch niet geloven in een God die onschuldige mensen straft in de hel?
9. Wat moeten we denken over het hiernamaals en de hemel?
10. Wat moet je met zo’n onbegrijpelijk dogma als Gods drie-eenheid?
11. Klimaat en milieu, voor christenen een zorg?
12. Zijn christenen soms betere mensen?
13. Wat is de kern van het christelijk geloof?

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Martine van Veelen & Cees Dekker; Hete Hangijzers. Amsterdam 2009.

Van de Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, Een inleiding, Zoetermeer 2011.

Almatine Leene & Wim Markus; Dogmatiek voor iedereen. Zoetermeer 2016.

Docent: Drs. G. (Bert) van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com

Ds. Bert van der Linden (1955) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam en is op dit moment werkzaam als predikant van de Protestantse Gemeente te Waalwijk.

Tijdens zijn werk in het Basisonderwijs en op de Middelbare school studeerde hij Theologie te Utrecht. De met succes afgeronde lerarenopleiding en predikantenopleiding complementeerden zijn doctoraalstudie. Hij is Theologie gaan studeren onder andere vanwege de verlegenheid met enkele harde kanten van zijn christelijke opvoeding en levensovertuiging.

“Iedere preek is het zoeken en het leggen van een stukje van de puzzel. Je blijft ermee bezig, voor mij houdt het nooit op. Er zijn zaken waar je niet achter komt, daar moet je mee leren leven en met anderen over praten.”

Bert van der Linden is al jaren als docent verbonden aan de Cursus Theologische Vorming in Wijk en Aalburg. Hij geeft zowel theoretisch als uit de praktijk les.

“Niet alleen geef ik graag les. De voorbereiding van de stof biedt mij de kans mijn eigen kennis te verbreden en te verdiepen. Het gesprek met de cursisten houdt mij scherp. Nieuwe ideeën borrelen op. Wat ik daar opsteek, gebruik ik weer bij mijn werk in de gemeente.”