Dogmatiek/Geloofsvragen

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Dit seizoen staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Jezus stierf voor ons: wat wil dat zeggen?
  • de uitverkiezing, ofwel: God is de eerste
  • de Doop, inclusief: kinderdoop en volwassendoop
  • het Heilig Avondmaal

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Almatine Leene & Wim Markus; Dogmatiek voor iedereen. Zoetermeer 2016.

Van de Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, Een inleiding, Zoetermeer 2011.

 

Docent: Drs. A.J. (Adriaan) Molenaar, ajmolenaar@gmail.com

AJMolenaar’s archief | Website met preken, columns, psalmberijmingen e.d. van ds. Adriaan Molenaar

 

Ds. Adriaan Molenaar is op dit moment werkzaam als predikant van de Hervormde Gemeente te Woudrichem.