Dogmatiek/Geloofsvragen

“Ik geloof in God.” Zo begint onze geloofsbelijdenis. En met die belijdenis beginnen ook gelijk de vragen: wie is God? Hoe kun je Hem kennen? Wat bedoel je met “geloof”? En elk antwoord lijkt weer nieuwe vragen op te roepen. Dat is de ervaring van elke gelovige die in gesprek gaat met anderen: “O, geloof je dat? Maar hoe zit het dan met…?” Dat is ook de ervaring van hen die zoekend hun weg gaan, zoekend naar steeds meer kennis van God. Je leest de bijbel en dan ontdek je meerdere geluiden. Verschillende bijbelschrijvers verwoorden hun ontmoetingen met God op verschillende manieren. Kun je enige samenhang aanbrengen in al die teksten?

In de dogmatiek proberen we antwoord te geven op vragen die anderen, of die wijzelf stellen aan ons geloof. We luisteren daarbij naar wat de bijbel en andere theologen voor ons hebben verwoord en we vragen ons af, of die antwoorden ook geschikt zijn voor onze tijd. Elke tijd roept namelijk weer andere vragen op en dat vraagt om een voortdurende doordenking van wat ons geloof inhoudt. Dogmatiek is daarom een heel dynamisch vak. We zijn steeds in beweging, steeds op zoek naar een betere verwoording van het grote geheim dat schuil gaat achter die korte zin: “Ik geloof in God.”

Aanbevolen literatuur:

  1. van de Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, Een inleiding, Zoetermeer,