Dogmatiek/Geloofsvragen

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Dogmatische onderwerpen aan de hand van stukken uit het boek ‘Dogmatiek voor iedereen’

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Almatine Leene & Wim Markus; Dogmatiek voor iedereen. Zoetermeer 2016.

Van de Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, Een inleiding, Zoetermeer 2011.

 

Docent: Drs. A.J. (Adriaan) Molenaar, ajmolenaar@gmail.com

AJMolenaar’s archief | Website met preken, columns, psalmberijmingen e.d. van ds. Adriaan Molenaar

 

Ds. Adriaan Molenaar is op dit moment werkzaam als predikant van de Hervormde Gemeente te Woudrichem.