Wereldgodsdiensten

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Eén van de meest ingrijpende veranderingen van de afgelopen decennia is wel dat we in onze eigen omgeving te maken krijgen met mensen uit andere culturen en met andere religies. Wat weten eigenlijk van hun godsdienst af?

Tegelijk roept de ontmoeting met aanhangers van een andere godsdienst de vraag op hoe we vanuit Christelijk perspectief deze mensen en hun geloof moeten beoordelen. Moeten we het allemaal afwijzen of zitten er ook elementen van waarheid in? Of moeten we nog een stap verder gaan en concluderen dat hun geloof ook een heilsweg is?

Christendom versus Islam

Een wereldreligie is een religie die aanspraak maakt op een universele waarheid. Daardoor zijn deze niet gebonden aan een bepaalde omgeving of etniciteit en kunnen zij zich wijd verspreiden. Andere karakteristieken worden echter soms ook meegenomen in het classificeren van een religie als een wereldreligie, zoals het historisch of filosofisch belang en het ‘georganiseerd zijn’ van de betreffende religie (Wikipedia) In dit cursusjaar behandelen we een van deze wereldgodsdiensten; de Islam.

Naast informatie over de Islam denken we ook na over vragen als: De Islam,  vriend of vijand? En wat betekent dat voor de manier waarop Christenen met deze religie omgaan?

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Colin Chapman; Kruis en halve maan. De uitdaging van de islam. Amsterdam 2003.

Cees Rentier; Europa, het Mekka van de islam? Een christelijk perspectief op het maatschappelijk samenleven met moslims. Amersfoort 2007.

Mark A. Gabriel; Jezus of Mohammed. Verrassende parallellen en diepgaande verschillen. Vaassen 2008.

Docent: Drs. G. (Bert) van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com 

Ds. Bert van der Linden (1955) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam en is op dit moment werkzaam als predikant van de Protestantse Gemeente te Waalwijk.
Tijdens zijn werk in het Basisonderwijs en op de Middelbare school studeerde hij Theologie te Utrecht. De met succes afgeronde lerarenopleiding en predikantenopleiding complementeerden zijn doctoraalstudie. Hij is Theologie gaan studeren onder andere vanwege de verlegenheid met enkele harde kanten van zijn christelijke opvoeding en levensovertuiging.

“Iedere preek is het zoeken en het leggen van een stukje van de puzzel. Je blijft ermee bezig, voor mij houdt het nooit op. Er zijn zaken waar je niet achter komt, daar moet je mee leren leven en met anderen over praten.”

Bert van der Linden is al jaren als docent verbonden aan de Cursus Theologische Vorming in Wijk en Aalburg. Hij geeft zowel theoretisch als uit de praktijk les.

“Niet alleen geef ik graag les. De voorbereiding van de stof biedt mij de kans mijn eigen kennis te verbreden en te verdiepen. Het gesprek met de cursisten houdt mij scherp. Nieuwe ideeën borrelen op. Wat ik daar opsteek, gebruik ik weer bij mijn werk in de gemeente.”