Ethiek

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

“Wat moet ik doen?” – dat is de kernvraag van de ethiek. Waarom zou je eigenlijk doen wat je zou moeten doen? Wat is een leven dat waard is om te leven? Ten diepste vragen waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. De ethiek is het vak dat over die vragen nadenkt; en dat doet zij van een afstandje. Welke antwoorden geven mensen op die vragen, wat zit daar achter, valt daar iets voor te zeggen? De christelijke ethiek doet dat vanuit het christelijk geloof. Hoe geeft het christelijke geloof richting aan ons handelen.

In de eerste avonden wil ik stilstaan bij deze algemene vragen en hoe, aan de hand van concrete situaties, verschillend ethici – christelijk of niet-christelijk – hierop antwoorden.

In het tweede deel van het seizoen, stellen wij ons de vraag wat de christelijke ethiek nu onderscheid van bijvoorbeeld de Islamitische ethiek? – we leggen een aantal gedeelten uit het Oude Testament met vergelijkbare gedeelten uit de Koran naast elkaar: waar zitten de overeenkomsten én de verschillen.

We kijken ook naar het Nieuwe Testament – daarin staat de liefde centraal, maar hoe werkt de apostel Paulus dat concreet uit? Ik wil dit toespitsen op de vragen rond huwelijk, man, vrouw, slaven etc.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Patrick Nullens; Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijk ethiek.
Colin Chapman; Kruis en halve maan. De uitdaging van de Islam.

Docent: Drs. B.A. (Bastiaan) Belder, babelder@hotmail.com

Bastiaan Belder is gemeentepredikant in de Hervormde gemeente van Brakel. Nadat hij eerst de Hervormde gemeente van Schelluinen heeft gediend. Inmiddels is hij al een aantal jaren als docent aan de cursus TVG verbonden en “met veel plezier” zoals hij zelf aangeeft. De cursus ziet hij als een groep gemotiveerde mensen uit allerlei kerkelijke gemeenten, met verschillende denkbeelden die het gesprek met elkaar aangaan. “Heel inspirerend en leerzaam!”