Ethiek

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

“Wat moet ik doen?” – dat is de kernvraag van de ethiek. Waarom zou je eigenlijk doen wat je zou moeten doen? Wat is een leven dat waard is om te leven? Ten diepste vragen waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. De ethiek is het vak dat over die vragen nadenkt; en dat doet zij van een afstandje. Welke antwoorden geven mensen op die vragen, wat zit daar achter, valt daar iets voor te zeggen? De christelijke ethiek doet dat vanuit het christelijk geloof. Hoe geeft het christelijke geloof richting aan ons handelen.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Patrick Nullens; Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijk ethiek.

Docent: Dr. A.A. (Alfred) Teeuw, aateeuw@outlook.com

Dr. Alfred Teeuw is specialist ouderengeneeskunde. Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en theologie aan de Universiteit te Utrecht. Hij is werkzaam als verpleeghuisarts (sinds 1987) en is theoloog. Naast zijn werk als arts, doceert hij, geeft hij lezingen en gaat hij regelmatig voor in kerkdiensten.