Ethiek

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

“Wat moet ik doen?” – dat is de kernvraag van de ethiek. Waarom zou je eigenlijk doen wat je zou moeten doen? Wat is een leven dat waard is om te leven? Ten diepste vragen waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. De ethiek is het vak dat over die vragen nadenkt; en dat doet zij van een afstandje. Welke antwoorden geven mensen op die vragen, wat zit daar achter, valt daar iets voor te zeggen? De christelijke ethiek doet dat vanuit het christelijk geloof. Hoe geeft het christelijke geloof richting aan ons handelen.

Ik hoop in mijn lessen stil te staan bij: omgaan met morele verschillen in de gemeente en de kerk. Hoe ga je daarmee om? Welke ruimte geef je elkaar? Wat heb je voor elkaar over? Waar liggen grenzen? In verschillende brieven (1 Korinthe 8, Romeinen 14) heeft de apostel Paulus hier een aantal behartenswaardige zaken over gezegd. We proberen vanuit zijn opvattingen een aantal lijnen door te trekken naar de issues die vandaag spelen.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Patrick Nullens; Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijk ethiek.
Colin Chapman; Kruis en halve maan. De uitdaging van de Islam.

Docent: Drs. B.A. (Bastiaan) Belder, babelder@hotmail.com

Bastiaan Belder is gemeentepredikant in de Hervormde gemeente van Brakel. Nadat hij eerst de Hervormde gemeente van Schelluinen heeft gediend. Inmiddels is hij al een aantal jaren als docent aan de cursus TVG verbonden en “met veel plezier” zoals hij zelf aangeeft. De cursus ziet hij als een groep gemotiveerde mensen uit allerlei kerkelijke gemeenten, met verschillende denkbeelden die het gesprek met elkaar aangaan. “Heel inspirerend en leerzaam!”