Informatie

Wat is de cursus Theologie – Vorming – Geloof?

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame en gezellige 3-jarige cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Drie jaar klinkt lang, maar de cursus is ook gewoon per cursusjaar te volgen. Iedere week op donderdagavond worden lessen gegeven in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.

Wat levert de training u op?

– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op   dogmatisch en ethisch gebied.

Informatieavond

De cursus start op donderdagavond 12 september 2019 om 19.30 uur met een open avond. Locatie: Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met het cursusprogramma en de docenten. 

Achtergrond

De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, Ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Inmiddels dus al 30 jaar actief.