Cursus informatie

Wat is de cursus Theologie – Vorming – Geloof?

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk.

Er worden binnen de drie thema’s zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen, Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten) Praktijk (Praktische Theologie en Ethiek)

De lessen worden vanaf september 2022 tot mei 2023 om de week gegeven op donderdagavond in Hervormd Centrum ”De Ark” in Andel. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.

Wat levert de training u op?

– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op  dogmatisch en ethisch gebied.

 Cursusduur

De complete cursus beslaat drie jaar, maar het is geen verplichting om de drie jaren te volgen. De cursus is zo opgezet dat je per jaar kunt inschrijven. Als de cursus wel drie jaar wordt gevolgd, ontvang je een mooi certificaat.

Het nieuwe cursusjaar bestaat uit 15 lesavon­den. Daarnaast wordt er een thema-avond georganiseerd. Het seizoen 2022/2023 start op donderdag 8 september en eindigt op 20 april. In de schoolvakanties en tijdens de Stille week zijn er geen cursusavonden.

Plaats

De cursus werd de afgelopen jaren gegeven in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. In september 2020 verhuisden we naar Andel. Het nieuwe’ adres is:

Hervormd Centrum ”De Ark” Burgemeester van der Schansstraat 51, 4281 LH  Andel.

Tijd
De vaste avond waarop de cursus wordt gegeven is om de week op donderdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.15 uur en bestaan uit twee lessen van vijf kwartier. Tussen de lessen door is er pauze om gezellig te praten en een kop koffie of thee te drinken.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen €125 per cursusjaar. Bij deelname met een partner zijn de totale kosten €187,50. De prijs is inclusief lesmateriaal, koffie en of thee.

Achtergrond De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, Ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Inmiddels maakt de cursus geen deel meer uit van de PKN, maar is dus al wel 30 jaar actief.