Oude testament

Het eerste en grootste deel van de Bijbel noemen wij ‘Oude Testament’. Het gaat om een verzameling nogal uiteenlopende geschriften, die ontstaan zijn in een heel andere taal, tijd, cultuur en belevingswereld dan de onze. Bestudering hiervan is daarmee allerminst een eenvoudige, wel een uiterst boeiende bezigheid.

Tijdens de cursus kunnen we kennis nemen van de rijkdom van het Oude Testament. We zullen ons daarbij concentreren op de literaire verbanden die er binnen en tussen de diverse bijbelboeken bestaan. Hoe dan ook precies, uiteindelijk is het Oude Testament een stuk literatuur ge­worden, een bibliotheek zelfs. Wat houdt deze boeken eigenlijk bijeen? Wat is de clou? Wat is de rode draad (/wat zijn de rode draden) binnen het geheel? Welke geschiedenissen, thema’s en motieven spelen er een rol? Wat betekent het dat deze literatuur ‘Heilige Schrift’ of ‘Woord van God’ genoemd wordt? Met deze vragen kom je een kleurrijk palet op het spoor.