Oude testament

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Zonder kennis van het Oude Testament is het Nieuwe Testament en is het optreden van Jezus Christus niet te begrijpen. In drie jaar tijd bespreken we de boeken van het Oude Testament. Aan de orde komen de ontstaansgeschiedenis van de afzonderlijke boeken en het Oude Testament in zijn geheel, door wie, waar en wanneer zijn de boeken geschreven. In welke cultuur is het Oude Testament ontstaan en wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de omringende culturen. Welke genres komen er in de verschillende boeken voor, een gedicht lees je anders dan een historisch verslag. Soms trekken we ook de lijnen door naar het Nieuwe Testament. Kortom een afwisselend vakgebied, waar het fundament van het christelijk geloof besproken wordt.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Een waardevol hulpmiddel is een Studiebijbel, bijvoorbeeld de Studiebijbel in Perspectief (NBV) of de HSV Studiebijbel. 

Het is handig om een Bijbel mee te nemen en dan liefst in die vertaling die de cursist graag of het meest leest. Juist het aanwezig zijn en daardoor kunnen vergelijken van verschillende vertalingen is een verrijking in de lessen.

Docent: J.A. (Hans) Hoogesteger MA

dominee@hervormddussen-hank.nl