Nieuwe testament

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Het Nieuwe Testament kunt je vanuit veel verschillende invalshoeken benaderen. Historisch-kritisch, waarbij gekeken wordt naar de ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament en de geschiedenis van tekstoverlevering. Maar ook literair, waarbij de onderlinge verbanden tussen de verschillende verhalen, verslagen en brieven wordt gezocht en naar de betekenis van woorden in die tijd en context. Een derde benadering is de taalkundige benadering waarbij de onderzoeksvraag centraal staat wie wat geschreven heeft en in welke talen. Zo zijn er veel manieren waarop er studie gemaakt kan worden van het Nieuwe Testament. Een belangrijk gegeven is dat het in het Nieuwe Testament gaat om Jezus Christus. Hij zal dan ook centraal staan in deze cursus. 

Docent: Drs. G. (Bert) van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com

Ds. Bert van der Linden (1955) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam en is op dit moment werkzaam als predikant van de Protestantse Gemeente te Waalwijk.

Tijdens zijn werk in het Basisonderwijs en op de Middelbare school studeerde hij Theologie te Utrecht. De met succes afgeronde lerarenopleiding en predikantenopleiding complementeerden zijn doctoraalstudie. Hij is Theologie gaan studeren onder andere vanwege de verlegenheid met enkele harde kanten van zijn christelijke opvoeding en levensovertuiging.

“Iedere preek is het zoeken en het leggen van een stukje van de puzzel. Je blijft ermee bezig, voor mij houdt het nooit op. Er zijn zaken waar je niet achter komt, daar moet je mee leren leven en met anderen over praten.”

Bert van der Linden is al jaren als docent verbonden aan de Cursus Theologische Vorming in Wijk en Aalburg. Hij geeft zowel theoretisch als uit de praktijk les.

“Niet alleen geef ik graag les. De voorbereiding van de stof biedt mij de kans mijn eigen kennis te verbreden en te verdiepen. Het gesprek met de cursisten houdt mij scherp. Nieuwe ideeën borrelen op. Wat ik daar opsteek, gebruik ik weer bij mijn werk in de gemeente.”