Nieuwe testament

De boeken van het Nieuwe Testament getuigen van Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Door deze boeken ontvankelijk en biddend te bestuderen kunnen we Gods Stem hierin steeds scherper in horen en zo zelf ook toe geleid worden naar Gods Koninkrijk.