Nieuwe testament

Hoe ziet het programma (vakinhoud) er in hoofdlijnen uit?

Het vak Nieuwe Testament is heel geschikt als een oefening in zelf lezen. Onbevooroordeeld. Dus niet de vraag: waar gaat het over? Want dan bevind je je al weer buiten de tekst, namelijk met voorstellingen over het beschrevene. Dat doen we niet. We blijven binnen het geschrevene, in een literaire vorm. Leidende vraag is: Waarom staat het er zoals het er staat?

Dit seizoen houden we ons bezig met het boek Handelingen van de Apostelen (moge hun heilige zegen over ons komen!) Handelingen is een voorbeeld van een antieke dubbelbiografie, zoals bijvoorbeeld Plutarchus er vele heeft geschreven.

Welke literatuur is interessant om ter voorbereiding of als naslag te lezen?

Interessant om eens op te zoeken wie Plutarchus was en welk genre hij heeft geschapen, namelijk die van de ‘parallelle levens’.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Parallelle_Levens

Docent: Drs. K. (Klaas) Touwen, klaastouwen@tiscali.nl

Drs. K. (Klaas) Touwen is Bijbelwetenschapper, afgestudeerd als Oudtestamenticus. Echter de meeste boeken die hij heeft geschreven, gaan over het Nieuwe Testament.

Hij heeft als predikant gewerkt in vijf Hervormde gemeenten, twee Lutherse gemeenten en een Gereformeerde kerk. Met daarnaast aanstellingen als justitiepredikant en docent Theologie. In de Rooms-Katholieke kerk was hij zeven jaar voorzitter van de Vereniging Afgestudeerden Katholieke Theologie.

Op dit moment is Klaas Touwen werkzaam als Protestants predikant te Deil & Enspijk en is hij eindredacteur en studiesecretaris van het “Tijdschrift voor Verkondiging” (www.tijdschriftvoorverkondiging.org) een uitgave van de Franciscanen van Vlaanderen en Nederland.