Pastoraat

De cursus pastoraat is een onderdeel van de praktische theologie. We beginnen met na te denken wat pastoraat nu eigenlijk is. Ook behandelen we in deze lessen de geschiedenis van het pastoraat, waarbij ook onderwerpen aan de orde komen die ook nu nog actueel zijn. Ook kijken we naar het gebruik van de Bijbel in het pastoraat. Daarnaast komen aan de orde: valkuilen in een gesprek en een belangrijk thema binnen het pastoraat namelijk vergeving. Tijdens de lessen ontvangen de cursisten stencils met een beknopte weergave van de stof en eventueel enkele teksten om te lezen en te bespreken.