Kerk en Israël

De christelijke kerk heeft haar wortels in Israël. Lees maar wat Paulus in Romeinen 9-11 daarover zegt. In het begin bestaat de ‘kerk’ dan ook uit louter joodse volgelingen van Jezus. Daarna komen de ‘gojim’ (de volken/’heidenen’) erbij: immers de apostelen worden uitgezonden tot aan de einden der aarde. Maar helaas, al spoedig gaapt er een diepe kloof tussen ‘synagoge’ en ‘kerk’ oftewel tussen joden en christenen. Ze vervreemden steeds meer en meer van elkaar. Theologisch gezien gaat de kerk beweren dat zij in de plaats van Israël gekomen is, de zgn.’vervangingstheologie’. In de loop der geschiedenis hebben de christe­nen vaak een negatieve houding aangenomen, ontaardend in anti-judaïsme, ver­banning en vervolging, en zelfs in moord en doodslag. Zo moet je erkennen dat de christelijke kerk mede schuldig is aan de Sjoah, de grote verdelging in de Tweede Wereldoorlog. En nog steeds moet je constateren, dat “Israël” in al zijn facetten in de Kerk weinig in tel is. We beginnen in de cursus met de verhouding tussen Kerk en Israël de eeuwen door. Verder komen ter sprake: de geschiedenis van het Joodse volk.; wat vieren en beleven onze joodse zusters en broeders van wieg tot graf; welke belangrijke stromingen in het jodendom zijn er. Tevens kunnen de cursisten ook onderwerpen aandragen binnen dit kader.