Thema-avonden

Naast de lessen organiseren wij dit seizoen enkele thema-avonden waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

De eerste goed bezochte thema-avond was op 14 november j.l. met als thema:
Geloof & Muziek. Geloof in muziek, over de relatie tussen muzikale uitingen en bijbels geloof.

De sprekers waren Ds. Jan Boom en Ds. Jacob Brouwer beiden docenten TVG.

 

De tweede thema-avond staat gepland op 16 april 2020 van 20.00 tot 22.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.30. 

In navolging van de landelijke richtlijnen zijn ook de scholen van het Willem van Oranje College gesloten. De thema-avond van 16 april gaat daarom helaas niet door.  

Thema: “Het mysterie van de doofheid en blindheid van Israël – en van de kerk” Waarom is het voor Joden zo moeilijk om in Jezus te geloven?

Spreker: Ds. Willem J. J. Glashouwer namens Christenen voor Israël 

 

Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven?
De overgrote meerderheid van de Joden wereldwijd ziet Jezus niet als de verwachte Messias. Dit roept onder christenen vragen op en soms ook onbegrip. De vraag dringt zich op; waarom is het voor hen blijkbaar zo moeilijk om Jezus te aanvaarden?
Waarom roept het gesprek over Jezus vaak irritatie op aan Joodse zijde? Er zijn op deze vragen meerdere antwoorden te geven en aan de hand van de kerkgeschiedenis en de Bijbel gaat ds. Glashouwer op deze vragen in.

 

Kosten: € 10,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een bijdrage aan CvI en u steunt hiermee de cursus TVG. Cursisten TVG; geen kosten.

Er zal ook een boekentafel aanwezig zijn. 

Locatie: Aula Willem van Oranje College, Wijk en Aalburg

 

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier;

Voornaam
Voorletters en achternaam