Leeskring

Ioannis Zizioulas

Dit najaar begint, onder leiding van een van onze docenten Drs. Klaas Touwen, een leeskring rond het boek Communion and Otherness van Ioannis Zizioulas, dat onlangs in een Nederlandse vertaling verscheen onder de titel: “Gemeenschap en Andersheid” Theologie van de persoon

Het is een belangrijk boek van een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Een Griek die lange tijd in Engeland gedoceerd heeft als hoogleraar Patristiek en Systematische Theologie. Hij is bisschop: metropoliet van Pergamon. Dus niet Rooms-Katholiek, ook niet Protestant, maar Oosters-orthodox.

Het is zeker geen gemakkelijk boek, maar wel heel geschikt om een jaar lang (10 avonden) samen hoofdstuk voor hoofdstuk te lezen, in de groep te bespreken en te verhelderen.

De leeskring wordt maandelijks gehouden op dinsdagavond van 20.00-21.30 uur en start op 24 september 2019.

Locatie: Kerkensteijn, Deilsedijk 27, Deil.

Kosten: op de eerste avond wordt het boek aan de deelnemers ter beschikking gesteld tegen een gereduceerde prijs. Buiten de aanschaf van het boek zijn er verder geen kosten.

Aanmelden: Ds. Klaas Touwen; klaastouwen@tiscali.nl

2019: 24 september, 29 oktober, 19 november, 10 december.

2020: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 26 mei, 16 juni.

Onderstaande tekst is van uitgeverij Skandalon (www.skandalon.nl)

De Grieks-orthodox metropoliet prof. Ioannis Zizioulas is internationaal een van de meest invloedrijke theologen. Dit boek laat zien waarom.

‘Anders zijn’ en ‘de ander zijn’ horen onlosmakelijk bij jezelf zijn – dat geldt voor zowel God als de mens en al het andere. Dat roept vragen op: hoe kunnen God en de wereld, die zo anders zijn, toch óók ongescheiden zijn? Is er gemeenschap mogelijk waarin andersheid niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs wordt voortgebracht en tot bloei komt?

In dit invloedrijke boek laat Ioannis Zizioulas zien hoe gemeenschap en andersheid zich tot elkaar verhouden en hoe zij hand in hand kunnen gaan. Zizioulas biedt de Drie-ene God aan als model: de God van de Bijbel is volmaakt één en toch drie personen.

Zizioulas biedt een radicale, ontologische doordenking van wat het betekent om persoon te zijn en stelt zich daarbij in kritische dialoog met kerkvaders als Augustinus en hedendaagse grote denkers. ‘Eén persoon is geen persoon’, zegt Zizioulas. Persoon-zijn is niet in zichzelf begrensd, maar is een beweging van liefde, waar de een woont in de ander zonder zijn eigen andersheid te verliezen.

Ioannis Zizioulas, Grieks-orthodox theoloog, is emeritus hoogleraar in de systematische theologie aan de Universiteit van Glasgow en andere toonaangevende universiteiten. Hij is metropoliet van Pergamon.

Zizioulas geldt als een van de internationale toptheologen van van onze tijd. Het boek Toptheologen – theologie aan het begin van de 21e eeuw (Frank G. Bosman) noemt er zeven, waaronder Zizioulas en Rowan Williams.

Recensies

“Zijn boek ‘Gemeenschap en Andersheid’ trekt wereldwijd veel aandacht. … Wie is deze spraakmakende Zizioulas? … ”
Reformatorisch Dagblad.

‘Gemeenschap en andersheid is een type boek dat je ‘fundamenteel’ moet noemen: Zizioulas, vertegenwoordiger van de oosterse orthodoxie, gaat met een zeldzaam soort grondigheid in op de vraag wie de mens eigenlijk is: een wezen dat zich onderscheidt van medemensen én in gemeenschap met anderen leeft. … Het belang van dit boek is geweldig groot. Maar het boek kan alleen iets betekenen in de handen van geduldige, geconcentreerde lezers. Wie in die categorie valt, krijgt veel terug voor zijn of haar inspanningen. … een vernieuwende, fundamentele bijdrage aan het blijvende gesprek over mens, God en
wereld.’
Friesch Dagblad (Tjerk de Reus)

‘Een groot theoloog als Ioannis Zizioulas kan, juist omdat hij een relatieve buitenstaander is, de kerk van onze streken helpen de eigen zwakheden scherper in beeld te krijgen.’
Mgr. dr. Gerard De Korte

‘Bladzij na bladzij daagt dit bijzondere boek onze veronderstellingen uit en brengt het ons denken weer in contact met de meest betekenisvolle aspecten van het christelijke geloof. Dit boek nodigt uit om het christendom in zijn rijkste traditionele vorm te herontdekken. Een groots en alomvattend model voor heel de christelijke theologie.’

Rowan Williams

‘Zizioulas behoort tot de zeven toptheologen van dit moment.’
Frank Bosman

‘Een van de meest invloedrijke theologen van de 20e en 21e eeuw.’
Peter Ben Smit


‘In het individualisme ligt een legitiem verlangen naar vrijheid, naar jezelf te mogen worden. Zizioulas neemt dit serieus, evenzeer als het verlangen naar gemeenschap.’
Katholiek Nieuwsblad